oljetanksrivning

Sanera

Det första vi gör är att sanera tanken från oljor och smuts, som det finns i botten av tanken. Alla tankar saneras alltid först oavsett om tanken står inomhus eller utomhus. Dessutom tar vårt team hand om alla nödvändiga tillstånd och miljökrav för att säkerställa att demonteringen utförs korrekt och utan risker för miljön. Vi förstår vikten av att ta bort en oljecistern, oljetank eller villatank på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Hållbar avfallshantering

Att avlägsna eventuell olja och smuts från tanken är inte bara nödvändigt för att säkerställa en korrekt demontering, utan det är också avgörande för att förhindra eventuell kontaminering av marken.

För att säkerställa vårt arbete så uppfyller vi alla nödvändiga krav och regler, samt att vi tar ansvar för att skaffa de rätta tillstånden och följa miljöbestämmelserna strikt. Detta inkluderar att hantera farliga material på ett sätt som inte äventyrar hälsan och säkerheten för människor eller miljön.

Vår prioritet är alltid att utföra demonteringen säkert och ansvarsfullt, med full hänsyn till miljön och de omgivande områdena. Vi strävar efter att vara föregångare inom miljöskydd och hållbar avfallshantering i alla våra projekt.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå