Övriga tjänster

Övriga tjänster

  • Skrotar oljepanna, värmepanna, gaspanna, pelletspanna, elpanna, fjärrvärmepanna, vedpanna, och allt som har med värmecentraler och panncentraler att göra.
  • Vi demonterar cisterner i alla storlekar och värmepannor över hela skåne. Den vanligaste storleken på en oljetank är 3.000 liter,
  • Skrotning av metallbyggnader, maskiner m.m. är något vi också utför.
  • Hämtning av skrot från rivningar m.m.
  • Har du ett gammalt växthus som skall demonteras ner i bitar kan vi göra detta.

Vi kan även ordna

  • Helikopterpilot. Vi har också en licenserad yrkeshelikopterpilot (CPL-H) om det finns intresse att hyra honom. Kolla grymmepiloten här!

If you have any querry for related investment, then We are available for you.