Hur går det till?

Hur går det till när vi river en oljetank?

  • Först sanerar vi tanken från oljor och smuts, som det finns i botten av tanken. Alla tankar saneras alltid först oavsett om tanken står inomhus eller utomhus !
  • Sedan sågar vi tanken med tigersåg med speciella klingor och väl utprövade maskiner. Certifierade för heta arbeten.
  • Delarna av tanken lastar vi på bilen som vi transporterar till återvinning och även det farliga avfallet lämnas till Sysav kemi.
  • Det tar ca.1 timme och 30 min från att vi har anlänt till tanken, och den är sanerad, delad och lastad på bilen. Detta gäller vid en storlek på 3000 L !
  • Har du en större tank, så tar det lite längre tid=mer jobb! Ibland har kunden en snyggt inredd och kaklad källare där vi måste gå med delarna för att komma ut med dom. Då skyddar vi golven och det är en självklar sak för oss !
  • Efteråt erhåller kunden ett intyg på detta arbete som vi utfört.

If you have any querry for related investment, then We are available for you.